Ringsted Sportsfiskerforening
Forsiden Billeder Forum Info Fejlhugget Love Bestyrelsen

Gyrstinge sø

Ringsted Sportsfiskerforenings bådeplads i Gyrstinge sø , ved Allindemagle skov.


Længde (sø-nv): 3,3 km.
Bredde (nø-sv). 0,4 - 1,1 km.
Areal 2,0 km2.

Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 har haft fiskeret i dele af søen siden 30erne. Fiskeretten deles med L.F. efter gensidig aftale således, at man kan fiske på hinandens områder, hvilket har fungeret upåklageligt i mange årtier. Foreningen har i denne sø p.t. 3 foreningsbåde, som kan benyttes af medlemmerne (kontakt båd bestyrer for benyttelse af båd), samt et større antal bådepladser som lejes ud til medlemmer der ønsker privat båd.
Søen ejes i dag af Københavns Vandforsyning og er udlagt som drikkevandsreservoir.
Bundforholdene i søen er med stejle skrænter tæt på land, få lavvandede områder og med størstedel af søbunden i en dybde af 5-10 meter, som også er den største dybde. Den gennemsnitlige dybde er ca. 6 meter. Søen er beliggende i et skov og landbrugsområde og de nærmeste større bebyggelser, Gyrstinge og Kyringe ligger ca. 1 km. fra søen. Den øvrige bebyggelse ned mod søen består især af spredte landbrugsejendomme. Der Grænser 2 skovområder direkte ned til søen: mod øst på en ca. 2 km. lang strækning: Allindemagleskoven og mod vest på en ca. 1 1/2 km. lang strækning: Store Bøgeskov. Søen har kun et større tilløb: Frøsmose Å, som udspringer ved Fjenneslev. Dertil kommer 2 mindre tilløb fra det nordlige opland omkring Kyringe, bl.a. Flædemose-løbet, samt en del mindre skovbække. Afløbet foregår gennem et stemmeværk, som blev anlagt i 70erne da søen blev dæmmet op til drikkevandsreservoir, og vandet fra søen fortsætter gennem Gørlev Sø og Tivolisøen og til Ringsted Å. Følgende fiskearter findes i Gyrstinge sø:
Gedde, sandart, aborre, ål, karper, brasen, skalle, rudskalle, suder, karusse, hork, grundling, pig smerling, løje og ørred.
Fiskeret i søen - se Særlige bestemmelser under love.